Javascript must be enabled to continue!
City / Port
Category
Language
Search:  

Number of Entries: 23

Show / Hide all comments

Σιφναίου, Ευρυδίκη, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική: Η δύναμη και τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2009

Greek  
Taganrog  Rostov on Don  Istanbul/Constantinople  
Shipping  Economy and Infrastructure  Culture and Communities  Black Sea Connections  
Show / Hide comment

Η παρουσία των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό κόσμο του 19ου και του 20ού αιώνα, η σχέση της οικογένειας με την επιχείρηση και την επιχειρηματικότητα, η παραγωγικότητα, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα όρια των οικονομικών δραστηριοτήτων αυτού του τύπου αναδύονται μέσα από μια μελέτη που συνδέει αριστοτεχνικά το ιδιωτικό με το δημόσιο.
Το παρόν βιβλίο αφορά στην ιστορία των αδελφών Σιφναίων, μιας ισχυρής οικογένειας εμπόρων, επιχειρηματιών και κτηματιών της Μυτιλήνης που με αφετηρία το νησί τους άπλωσαν την εμπορική και επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη Ρωσία, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα. 
H παρούσα μελέτη αντλεί στοιχεία από το πλούσιο οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Σιφναίου/

The presence of the Greek family businesses in 19th and 20th centuries Europe, the relation of the family with businesses and entrepreneurship, the efficiency, the advantages and challenges of the  business activities of this type are analyzed in a book which connects the private with the public sphere. The present volume presents the history of the Sifneos freres, a powerful family of merchants, businessmen and landowners from the island of Mytilene, which spread their entrepreneurial activities to Russia, Istanbul and Athens. The books draws from the rich archive of the Sifneos family.  

Τομάζοβ, Βάλερι, Το Γένος των Μαυρογορδάτων (Μαυροκορδάτων) στην Ρωσική Αυτοκρατορία: Η ιστορία του γένος μέσα από έγγραφα και γεγονότα, Άλφα Πι, Αθήνα 2010

Greek  
Shipping  Economy and Infrastructure  Culture and Communities  Black Sea Connections  
Show / Hide comment

Το βιβλίο αφορά στην ιστορία μιας από τις πιο επιφανής οικογένειες της ελληνικής διασποράς, της οικογένειας Μαυροκορδάτων, στην Ρώσικη Αυτοκρατορία το 19ο αιώνα. Οι Χιώτες Μαυρογορδάτοι (Μαυροκορδάτοι) είχαν σημαντική παρουσία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο - στην Ελλάδα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Μολδαβία και τη Βλαχία, στη μετέπειτα Ρουμανία και βεβαίως στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Ανάμεσα στους εκπροσώπους αυτής της οικογένειας συγκαταλέγονται πολλοί εξέχοντες πολιτικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί παράγοντες, αλλά και επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Η τύχη τους βέβαια ήταν διαφορετική: ορισμένων ήταν λαμπρή, άλλων τραγική, κάποιοι ανελίχθηκαν στα ανώτερα αξιώματα, κάποιοι άλλοι περιήλθαν σε αφάνεια. Στο έργο "Το γένος των Μαυρογορδάτων" (Μαυροκορδάτων) στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η ιστορία του γένους μέσα από έγγραφα και γεγονότα, ο προϊστάμενος του Τμήματος γενεαλογικών και εραλδικών ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ουκρανίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, διδάκτωρ ιστορίας, Βαλέρι Τομάζοβ, διαφωτίζει το βίο και τη πολιτεία των εκπροσώπων αυτού του γνωστού και ισχυρού γένους που έδρασαν στους κόλπους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ορισμένοι από αυτούς ήταν πρίγκιπες, υψηλοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες, ενώ άλλοι ιδιοκτήτες ισχυρών εμπορικών οίκων στις περιοχές της Αζοφικής και της Μαύρης θάλασσας, μαίκηνες και ευεργέτες. Το βιβλίο του Βαλέρι Τομάζοβ στηρίζεται σε πρωτότυπες πηγές που προέρχονται από τα ουκρανικά και τα ρωσικά αρχεία, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βγαίνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

 The book analyzes the history of the Mavrokordatos family, one of the most important familes of the Greek merchant Diaspora of the 19th century. The Mavrokordatos family, from the island of Chios, were established in many European cities, as well as the Ottoman Empire, Romania, Bulgaria and the Russian Empire. Members of the Mavrokordatos family were successful entrepreneurs and played an important role in the political, social and cultural life of the cities they were situated in. They established merchant houses in the Black and Azov sea and were assigned to high official and diplomatic position. This book of Tomazov is based on newly founded archival material from the Ukranian and Russian archives.   

 

Поспелова, Юлия Алексеевна, Становление внешней торговли России через азовские и черноморские порты в последней четверти XVIII - начале XIX века : диссертация кандидата исторических наук : 07.00.02 / Поспелова Юлия Алексеевна; [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т].- Москва, 2012.- 213 с

Russian  
Theodosia  Taganrog  Sevastopol  Rostov on Don  Odessa  Nikolayev  Mariupol  Kherson  Kerch  Evpatoria  Berdyansk  
Statistics  Shipping  Marine Environment - Harbour Systems  Economy and Infrastructure  Black Sea Connections  Administration  
Show / Hide comment

В работе автором исследуется вопрос внешней торговли России на Азово-Черноморском направлении в последней четверти XVIII – начале XIX в., ее становление и развитие, а также значение в общероссийской торговле. Автор указывает, что уже к началу XIX в. южное направление стало одним из главных торговых направлений страны.

Show / Hide all comments