ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 144

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Hammack, David C., Power and society: Greater New York at the turn of the century, New York: Russell Sage Foundation, 1982

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Focusing on the period when New York City was transformed from a nineteenth-century mercantile center to a modern metropolis, this volume offers an entirely new view of the history of power and public policy in the nation's largest urban community.

Opening with a fresh and original interpretation of the metropolitan region's economic and social history between 1890 and 1910, it goes on to show how various population groups used their economic, social, cultural, and political resources to shape the decisions that created the modern city. As New York grew in size and complexity, its economic and social interests were forced to compete and form alliances. Building on this account of this interplay among numerous elites, it concludes with a new interpretation of the history of power in New York and other American cities between 1890 and 1950.

 

Harlaftis, Gelina - Beneki, Helen - Haritatos, Manos, Ploto, Greek shipowners from the late 18th century to the eve of WWII, Athens: ELIA/Niarchos Foundation, 2003 

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Chatziioannou, Maria Christina (eds), Following the nereids. Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, 2006

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Chatziioannou, Maria Christina, “From the Levant to the City of London: Mercantile Credit in the Greek International Commercial Networks of the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, in Philip L. Cottrell, Even Lange and Ulf Olsson (eds), Iain L. Fraser and Monika Pohle Fraser (co-eds), Centres and Peripheries in Banking. The Historical Development of Financial Markets, Hampshire: Ashgate, 2007

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina - Kardasis, Vasilis, "International bulk trade and shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea" in Jeffrey Williamson and Sevket Pamuk, The Mediterranean Response to Globalization, New York: Routledge, 2000

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina - Laiou, Sophia, "Ottoman State Policy in Mediterranean Trade and Shipping, c.1780-c.1820: The Rise of the Greek-Owned Ottoman Merchant Fleet" in Mark Mazower (ed.), Networks of Power in Modern Greece, pp. 1-44, London: Hurst, 2008

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Pǎun, Radu (eds), Greeks in Romania, 19th century, Athens: Historical Archive of Alpha Bank, 2013

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  

Harlaftis, Gelina - Starkey, David (eds.), "Global markets: The internationalization of sea transport industries since 1850s", Research in Maritime History, no.12, International Maritime Economic History Association, 1998

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, - Sifneos, Evrydiki, Entrepreneurship at the Russian Frontier of International Trade. The Greek Merchant Community/Paroikia of Taganrog in the Sea of Azov, 1780s-1830s’, in Viktor Zakharov, Gelina Harlaftis and Olga Katsiardi-Hering, Merchant ‘Colonies’ in the Early Modern Period (15th – 18th centuries), London: Chatto & Pickering, 2012

Αγγλικά  
Ταϊγάνιο  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Harlaftis, Gelina, "From Diaspora Traders to Shipping Tycoons: The Vagliano Bros" in Business History Review, vol. 81, no. 2, Summer 2007, pp. 237-268

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Harlaftis, Gelina, "Greek shipowners and State Intervention in the 1940s: A formal justification for the Resort to Flags-of-Convenience?", International Journal of Maritime History,vol. Ι, no. 2, December 1989, pp. 37-63

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διοίκηση  

Harlaftis, Gelina, "Mapping the Greek maritime diaspora from the early 18th to the late 20th century" in Ina Baghdiantz McCabe, Gelina Harlaftis and Ioanna Minoglou (eds), Diaspora Entrepreneurial Networks. Five Centuries of History, pp. 147-169 Oxford: Berg Publications, 2005

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Harlaftis, Gelina, Α history of Greek-Owned shipping. The making of an international Tramp Fleet, 1830 to the present day, London: Routledge, 1996

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, "Τhe Maritime Historiography of Greece since 1975" in Frank Broeze (ed.), Maritime History at the Crossroads, Research in Maritime History, no. 9, International Maritime Economic History Association, 1995

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, “Maritime Transport Systems in Southeastern Mediterranean”, in Edhem Eldem and Socrates Petmezas (eds), The Economic Development of Southeastern Europe in the 19th century, pp. 397-446, Athens: Historical Archives of Alpha Bank, 2011

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina, “Shipping” in Kostas Kostis and Socrates Petmezas (eds), The development of the Greek economy in the 19th century, Athens: Alexandria, 2006

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, “Τhe 'eastern invasion'. Greeks in the Mediterranean trade and shipping in the eighteenth and early nineteenth centuries” in Maria Fusaro, Colin Heywood, Mohamed-Salah Omri (eds), Trade and Cultural Exchange in the Early Modern Mediterranean: Braudel's Maritime Legacy, pp. 223-252, London: I.B. Tauris, 2010

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Harlaftis, Gelina,- Karapidakis, Nikos - Sbonias, Kostas - Vaiopoulos, Vaios (eds), The new ways of history, London: I.B. Tauris, 2010 

Αγγλικά  

Harlaftis, Gelina,- Katsiardi-Hering, Olga, "Merchant `Colonies`" in the Early Modern Period (15th – 18th centuries), London: Chatto & Pickering, 2012

Αγγλικά  

Harvey, M. L., The Development of Russian Commerce on the Black Sea and Its Significance, London, 1931

Αγγλικά  
Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This is a valuable unpublished ph.D thesis which analyzes in great detail the development of Black sea grain trade in the 19th century based on official statistical series of the Russian Empire. The port cities, their foundation and evolution over time forms the basis of the analysis of the rise of the Black sea region in the international grain trade and the role of this process to the economic development. The development of the Black sea region is linked to the expansion of the productive hinterland, the expansion of sea and land transportation networks and the diffusion of the technology of steam. /Η διδακτορική διατριβή αναφερει την ανάπτυξη του ρωσικού εμπορίου στη Μαύρη θάλασσα και τις επιπτώσεις του στην οικονομία της εποχής.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών