ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 23

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Borissow, C. I., The commerce of St. Petersburg with a brief description of the trade of the Russian empire, London: Printed for J. Booth, 1819

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book covers the economic conditions that have made St. Petersburg the most important commercial city of the Russian Empire in the early centuries of its prosperity and its contribution to the consolidation of the global economy/ Το βιβλίο αναφέρεται στις οικονομικές συνθήκες που κατέστησαν την Αγία Πετρούπολη τη σημαντικότερη εμπορική πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στους πρώτους αιώνες της ακμής της αλλά και της συμβολή της στην εδραίωση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Browne, Sara H., The manual of commerce: containing a concise account of the source, mode of production or manufacture of the principal articles of commerce, Springfield: Bill Nichols, 1871

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book contains principal articles on the commercial trade among the empires/ Το βιβλίο περιέχει προξενικές αρχές σχετικά με το εμπόριο των Αυτοκρατοριών. 

Falkus, Malcolm E., "Russia and the International Wheat Trade, 1881-1914", in Economica , vol. 33, no. 132, November 1966, pp. 416-429

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This article examines the course of Russia's wheat exports and suggests that the slower growth during the 1880s and 1890s markes a turning point when, under the impact of foreign competition and changes in demand for particular qualities of wheat, a new pattern of trade emerged. 

Harlaftis, Gelina - Chatziioannou, Maria Christina, “From the Levant to the City of London: Mercantile Credit in the Greek International Commercial Networks of the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, in Philip L. Cottrell, Even Lange and Ulf Olsson (eds), Iain L. Fraser and Monika Pohle Fraser (co-eds), Centres and Peripheries in Banking. The Historical Development of Financial Markets, Hampshire: Ashgate, 2007

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina - Kardasis, Vasilis, "International bulk trade and shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea" in Jeffrey Williamson and Sevket Pamuk, The Mediterranean Response to Globalization, New York: Routledge, 2000

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina, “Maritime Transport Systems in Southeastern Mediterranean”, in Edhem Eldem and Socrates Petmezas (eds), The Economic Development of Southeastern Europe in the 19th century, pp. 397-446, Athens: Historical Archives of Alpha Bank, 2011

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harvey, M. L., The Development of Russian Commerce on the Black Sea and Its Significance, London, 1931

Αγγλικά  
Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This is a valuable unpublished ph.D thesis which analyzes in great detail the development of Black sea grain trade in the 19th century based on official statistical series of the Russian Empire. The port cities, their foundation and evolution over time forms the basis of the analysis of the rise of the Black sea region in the international grain trade and the role of this process to the economic development. The development of the Black sea region is linked to the expansion of the productive hinterland, the expansion of sea and land transportation networks and the diffusion of the technology of steam. /Η διδακτορική διατριβή αναφερει την ανάπτυξη του ρωσικού εμπορίου στη Μαύρη θάλασσα και τις επιπτώσεις του στην οικονομία της εποχής.

Khodarkovsky, Michael, Russia's Steppe Frontier. Making of a Colonial Empire, 1500-1800, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2002

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

King, Charles, The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus, Oxford University Press, New York 2008

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The Caucasus Mountains rise at the intersection of Europe, Russia, and the Middle East. A land of astonishing natural beauty and a dizzying array of ancient cultures, the Caucasus for most of the twentieth century lay inside the Soviet Union, before movements of national liberation created newly independent countries and sparked wars in Chechnya, Georgia, and Azerbaijan. The present volume recounts how tsars, highlanders, revolutionaries, and adventurers contributed to the fascinating history of this borderland, from the origins of modern disputes to debates over oil from the Caspian Sea and its impact on world markets.

Kingston-Mann, Esther, In search of the true west. Culture, economics, and problems of Russian Development, Princeton University Press, New Jersey 1999

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This ground-breaking work documents Russian efforts to appropriate Western solutions to the problem of economic backwardness since the time of Catherine the Great. Entangled then as now with issues of cultural borrowing, educated Russians searched for Western nations, ideas, and social groups that embodied universal economic truths applicable to their own country. The present volume describes Russian Westernization--which emphasized German as well as Anglo-U.S. economics--while she raises important questions about core values of Western culture and how cultural values and priorities are determined.

Martin, Janet, Medieval Russia, 980-1584, Cambridge University Press, Cambridge 1993

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This volume is a concise narrative of the history of Russia from the reign of Vladimir I the Saint, through to the reign of Ivan IV the Terrible. It emphasizes the dynamics of Russia's political evolution from the loose federation of principalities known as Kievan Rus' through the era of Mongol domination to the development of the Muscovite state. The analyses of the ruling dynasty, of economic influences on political development, and the explorations of society, foreign relations, religion, and culture provide a basis for understanding the transformations of the lands of Rus'.

Oliphant, Laurence, The Russian shores of the Black Sea in the autumn of 1852 with a voyage down the Volga, and a tour through the country of the Don Cossacks, William Blackwood and Sons, London 1854

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This book is a narrative of the journey Oliver Oliphant, author of travel diaries and novels, traveller, correspondent for The Times during the Franco-Prussian War (1870-1) and Secretary to British Diplomat Lord Elgin, made to Russia as a young man, with his friend Oswald Smith. From the splendour of mid-nineteenth-century St Petersburg, to the annexation of the Crimea, and the international consequences of Russian foreign policy for Europe, this illustrated book is also full of witty anecdotes and captivating descriptions. 

Owen, Thomas, Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855-1905,  Cambridge University Press, New York 1981

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This monograph - based largely on memoirs, diaries, archival documents and other primary sources - represents a comprehensive social history of the Moscow merchants in the period between 1855 and 1905.

Westwood, J. N. (ed), Endurance and Endeavour. Russian History 1812-2001, 5th ed., Oxforf University Press, New Jersey 2002

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

In Russia, both rulers and ruled have long endeavoured to transform their country, each in their own forcible way. Their efforts never quite seemed to bring the results hoped for, and despite reform and revolution some things have changed very little. This book sets out to relate Russian tradition and circumstances to the events of history.

Zipperstein, Steven, The Jews of Odessa. A Cultural History, 1794-1881, Stanford University Press, California 1986 

Αγγλικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Η Οδησσός ιδρύθηκε το 1794 ως μια συνοριακή πόλη της Μαύρης θάλασσας για να μετατραπεί σύντομα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της Ρωσίας. Έποικοι όλων των εθνικοτήτων αναζήτησαν την τύχη τους στην Οδησσό, μεταξύ των οποίων και Εβραίοι που προήλθαν από μια από τις πιο εύρωστες, πολυπληθέστερες και πολιτισμικά γόνιμες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Η ιστορία της εβραϊκής Οδησσού εντοπίζει την άνοδο αυτή της κοινότητας από την ίδρυση της το 1794 έως τα πογκρόμ του 1881 που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου ΙΙ. /Founded in 1794 as a frontier city on the Black Sea, Odessa soon grew to be one of Russia's busiest seaports. Settlers of all nationalities went there to seek their fortune, among them Jews who came to form one of the largest, wealthiest, and most culturally fertile Jewish communities in Europe. This history of Jewish Odessa traces the rise of that community from its foundation in 1794 to the pogroms of 1881 that erupted after the assassination of Alexander II. More a modern metropolis than any other Russian city with a significant Jewish population, Odessa offers a window into the diversity of Russian Jewish experience

Αυγητίδης, Κώστας, Οι Έλληνες της Οδησσού και η Επανάσταση του 1821, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1994

Ελληνικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Η παρούσα ιστορική μελέτη αφορά στην εσωτερική διοίκηση των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας, τις οικονομικές συνθήκες της ζωής τους, τη συμβολή τους στην απελευθέρωση της Ελλάδας και την πολιτιστική - διαφωτιστική δραστηριότητά τους, για τη συνεργασία Ρώσων και Ελλήνων.

Μιχαλόπουλος, Δημήτριος, Αρσάκης. Η σκέψη και η πολιτική του δράση, Αθήνα: Κάκτος, 2005

Ελληνικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Μπελοούσοβα, Λίλια, Το γένος των Πετροκόκκινων: Περίοδος της Οδησσού 19ος-αρχές 20ού αιώνα, Χίος: Άλφα Πι, 2007

Ελληνικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Το βιβλίο αναφέρεται στη ζωή και τις δραστηριότητες των εφτά μεγαλύτερων κλάδων της οικογένειας Πετροκόκκινου που έζησαν στις βόρειες παρευξείνιες περιοχές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας κατά το 19ο μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά τη σφαγή της Χίου, το 1822, πολλές οικογένειες Χιωτών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να εγκατασταθούν στις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου. Στη μελέτη αναλύεται η η πορεία της ελληνικής κοινότητας της Οδησσού, εστιάζοντας στο θεμελειώδες κύτταρο της ελληνικής κοινότητας, την οικογένεια και το ρόλο που έπαιξαν οι οικογενειακοί δεσμοί στη ζωή των Ελλήνων της περιοχής. Το βιβλίο είναι βασισμένο με πλούσιο αρχειακό υλικό του Κρατικού Αρχείου της Περιοχής της Οδησσού./The present volume analyzes the life and activities of the seven largest branches of the Petrokokkinos family, which lived in the northern shores of the Black sea. The analysis of the Greek Diaspora community focuses on the family and the role of kin and family ties in the organization of those communities in the region, based on rich archival material from the State Archives of the Odessa Oblast. 

Μπλανκάρ, Θεόδωρος, Ο οίκος των Μαυρογένη, Αθήνα: Εστία, 2006

Ελληνικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Το συγκεκριμένο βιβλίο, "Ο οίκος των Μαυρογένη", του Τεοντόρ Μπλανκάρ, διακεκριμένου ελληνιστή και φιλέλληνα, εκδόθηκε το 1896, με σκοπό να φωτίσει την ιστορική πορεία και την πολύπλευρη δράση μιας σημαντικότατης φαναριώτικης οικογένειας, του οίκου των Μαυρογένη. Στον τόμο απεικονίζεται το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναδύθηκε και έδρασε η οικογένεια των Μαυρογένη, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής των Ευρωπαίων περιηγητών του βαλκανικού χώρου. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται κυρίως στον πρίγκιπα Νικόλαο Μαυρογένη και στην πολυτάραχη ζωή του, στις σχέσεις του με το Φανάρι, στην εντυπωσιακή ανάδειξή του στο θρόνο της Μολδοβλαχίας, στο σημαντικό του έργο για την οργάνωση των ηγεμονιών, στις στρατιωτικές τους ικανότητες, στην πολιτική του οξυδέρκεια και, τέλος, στην κατακόρυφη πτώση και τον τραγικό θάνατό του. Παράλληλα, μέσα από αυτήν την εξιστόρηση παρουσιάζονται και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου -με εξέχουσα μορφή τη Μαντώ Μαυρογένους- για τα οποία πληροφορούμαστε πώς, μετά την απώλεια του Νικόλαου Μαυρογένη, βρέθηκαν διασκορπισμένα στην οθωμανική επικράτεια και την Ευρώπη./

The present volume, "The House of Mavrogeni", of Theodor Blanchar, hellenist, was published in 1896, aiming to shed light to the historical course and many aspects of the important Greek family from the Fanar of Istanbul, the Mavrogeni family. The book reveals important aspects of the political and social background of that historical period. The writer focuses on Prince Nikolaos Mavrogenis, his life, his relations to the Fanar and his activities till his death. 

 

Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ., Οι Έλληνες της Οδησσού, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1999

Ελληνικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Το έργο, αποτέλεσμα αρχειακών ερευνών του συγγραφέα σε αρχεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Μόσχας, Οδησσού, Παρισίων, Πατρών, Πετρουπόλεως και Φιλιπουπόλεως, παρουσιάζει τη ζωή και τις δραστηριότητες των Ελλήνων στην Αυτοκρατορική Ρωσία το 19ο και 20ό αιώνα , τη ζωή και τις δραστηριότητες των Ελλήνων στην πολυεθνική Οδησσό, γύρω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος - το Ναό των φιλικών, ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερα, την Ελληνοεμπορική Σχολή της Οδησσού, τη ζωή και τις δραστηριότητες των εμπόρων της Οδησσού: Γρ. Ιω. Μαρασλή, Γρ. Γρ. Μαρασλή και Ν. Σχοινά καθώς και των λογίων Γραικών: Αλεξάνδρου Στούρτζα, Ροξάδρας Στούρτζα, Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ ΟΙκονόμων, Συνόδη Παπαδημητρίου, Αιμιλίας Παπαδημητρίου, Θεμιστοκλέους Σολομού, Γεωργίου Χαρατσοπούλου και Αριστείδη Χρυσοβέργη./The present volume, based on archival research in the archives in Athens, Thessaloniki, Corfu, Moscow, Odessa, Paris, Patras and San Petersburg, presents the activities of the Greek Diaspora in the multiethnic city of Odessa of the Russian Empire in the 19th and 20th centuries, organized around the orthodox church of Holy Trinity, the Greek Commercial school of Odessa. Inside this book, one can find rich information on the life and activities of important members of the Greek community of Odessa, like Alexander Sturdja, Constantine Economou and others.    

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών