ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 58

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Becker, Seymour, Nobility and Privilege in Late Imperial Russia, N. Illinois University Press, Dekalb 1985 

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Αυτό το βιβλίο εξετάζει το ρόλο των Ρώσων ευγενών την περίοδο 1861-1914. Σε αντιπαράθεση με την οπτική που αποδίδει την αναδιαμόρφωση των ευγενών στις αναχρονιστικές τους αντιλήψεις και την αποτυχία να ανταποκριθούν τις κοινωνικές αλλαγές, ο παρόν τόμος απορρίπτει την ιδέα της πτώσης της τάξης και υποστηρίζει ότι οι γαιοκτήμονες ανταποκρίθηκαν θετικά στις νέες συνθήκες και συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικονομική και πολιτική εξέλιξη της Ρωσίας./Τhis book examines the transformation of the Russian nobility between 1861 and 1914. Contrary to the view that attirbutes the transformation to the anachronistic attitudes of its members and their failure to adapt to social change, this volume challenges this idea of "the decline of the nobility." and argues that the privileged estate responded positively to change and greatly influenced their nation's political and economic destiny.

Beckert, Sven, The Monied Metropolis: New York City and the Consolidation of the American Bourgeoisie, 1850–1896, Cambridge University Press, Cambridge 2001

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This volume is a comprehensive history of New York's economic elite, the most powerful group in nineteenth-century America. It explains how a small and diverse group of New Yorkers came to wield unprecedented economic, social, and political power from 1850 to the turn of the twentieth century and reveals the central role of the Civil War in realigning New York's economic elite, abandoning the free labor views of the antebellum years for laissez-faire liberalism.

Blumenfeld, Hans, “Russian City Planning of the 18th and Early 19th Centuries”, The Journal of the American Society of Architectural Historians vol. 4, no. 1, January 1944, pp. 22-23

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The article is referred to the development of Russian cities from the times of Peter the Great to the 18th and 19th/ Το άρθρο αναφέρεται στην ανάπτυξη των ρωσικών πόλεων από τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου έως στο 18ο και 19ο αιώνα.  

Borissow, C. I., The commerce of St. Petersburg with a brief description of the trade of the Russian empire, London: Printed for J. Booth, 1819

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book covers the economic conditions that have made St. Petersburg the most important commercial city of the Russian Empire in the early centuries of its prosperity and its contribution to the consolidation of the global economy/ Το βιβλίο αναφέρεται στις οικονομικές συνθήκες που κατέστησαν την Αγία Πετρούπολη τη σημαντικότερη εμπορική πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στους πρώτους αιώνες της ακμής της αλλά και της συμβολή της στην εδραίωση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Brower, Daniel, Estate, class, and community: urbanization and revolution in late Tsarist Russia, University of Pittsburgh, 1983

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

In what ways did the development of cities in late tsarist Russia alter the character of social relations and conflicts in that key period? At first glance, the question may appear poorly posed. It has long been customary to assess the history of Russian society in the nineteenth century and early twentieth centuries in terms of estate and class, to evaluate change by class differentiation, and to look for the sources of social conflict in the strains engendered by the transformation of a "society of estates" into a "society of classes." The urban centers of the country fran this point of view provided merely the setting in which key segments of the population experienced and reacted to new economic forces and political pressures. 

Brower, Daniel, “Urbanization and Autocracy: Russian Urban Development in the First Half of the Nineteenth Century,” in Russian Review, vol. 42, no. 4, October 1983

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book describes the circumstances that led to the urbanization of Russia in the early 19th century and the impact of the rise of the bourgeoisie/ Το βιβλίο περιγράφει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αστικοποίηση της Ρωσίας στις αρχές του 19ου αιώνα και στις επιπτώσεις της στην άνοδο της αστικής τάξης. 

Burbank, Jane et al., Russian Empire: Space, People, Power 1700-1930, Indiana University Press, Bloomington 2007

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Russian Empire offers new perspectives on the strategies of imperial rule pursued by rulers, officials, scholars, and subjects of the Russian empire. An international team of scholars explores the connections between Russia’s expansion over vast territories occupied by people of many ethnicities, religions, and political experiences and the evolution of imperial administration and vision. The fresh research reflected in this innovative volume reveals the ways in which the realities of sustaining imperial power in a multiethnic, multiconfessional, scattered, and diffuse environment inspired political imaginaries and set limits on what the state could accomplish. Taken together, these rich essays provide important new frameworks for understanding Russia’s imperial geography of power.

Campenhausen, Pierce Balthasar, Freiherr von, Travels through several provinces of the Russian Empire: with an historical account of the Zaporog Cossacks, and of Bessarabia, Moldavia, Wallachia and the Crimea, London: Printed for Richard Phillips, by J.G. Barnard, 1808

Αγγλικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Γαλάτσι  Βραΐλα  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  

Catherine, Empress of Russia, The grand instructions to the Commissioners Appointed to Frame a New Code of Laws for the Russian, London: Printed for T. Jefferys, 1768

Αγγλικά  
Χερσώνα  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Κωνστάντζα  Γαλάτσι  Βραΐλα  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book contains essays by Empress Catherine for new institutions and rules on trade, including Russia as a rising economic and political power/ Το βιβλίο περιέχει δοκίμια της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης για τους νέους θεσμούς και κανόνες στο εμπόριο, περιλαμβάνοντας τη Ρωσία ως ανερχόμενη οικονομική και πολιτική δύναμη. 

Clowes, W. - Kassow, Samuel D., - West, James L. (eds), Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imprial Russia, Princeton University Press, Princeton 1991

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This interdisciplinary collection of essays on the social and cultural life of late imperial Russia describes the struggle of new elites to take up a "middle position" in society--between tsar and people. During this period autonomous social and cultural institutions, pluralistic political life, and a dynamic economy all seemed to be emerging. But then diversity had as its price the potential for political disorder and social dissolution. Analyzing the attempt of educated Russians to forge new identities, this book reveals the social, cultural, and regional fragmentation of the times.

Evtuhov, Catherine, Portrait of a Russian Province. Economy, Society, and Civilization in nineteenth-century Nizhnii Novgorod, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2011

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This study of the province of Nizhnii Novgorod in the nineteenth century, far from the power centers of Petersburg or Moscow, demonstrates how almost everything we thought we knew about Russian society was wrong. Instead of ignorant peasants, we find skilled farmers, artisans and craftsmen, and tradespeople. Instead of a powerful central state, we discover effective local projects and initiative in abundance. Instead of universal ignorance we are shown a lively cultural scene. Most of all, instead of an all-defining Russian exceptionalism we find a world similar to many other European societies.

Falkus, Malcolm E., "Russia and the International Wheat Trade, 1881-1914", in Economica , vol. 33, no. 132, November 1966, pp. 416-429

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This article examines the course of Russia's wheat exports and suggests that the slower growth during the 1880s and 1890s markes a turning point when, under the impact of foreign competition and changes in demand for particular qualities of wheat, a new pattern of trade emerged. 

Fedor, Thomas - Rozman, Gilbert, “Russian urban development and the ‘Myth’ of Backwardness” in Journal of urban history, November 1977

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The article refers to the economic conditions that contributed to the rise of the Russian bourgeoisie/ Το άρθρο αναφέρεται στις οικονομικές συνθήκες που συνέβαλαν στην άνοδο της ρωσικής αστικής τάξης.

Fedor, Thomas, Patterns of Urban Growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century, University of Chicago Geography Research Papers, 1975

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book mentions the rise and role of the Russian bourgeoisie in the 19th century/ Το βιβλίο αναφέρεται στην άνοδο και στο ρόλο της ρωσικής αστικής τάξης κατά το 19ο αιώνα.

Freeze, Gregory L.  (ed), Russia. A History, Oxford University Press, Oxford, New York 2002

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Από τη δημιουργία του ρωσικού κράτους από το 14ο αιώνα έως τις πολιτικές μάχες της δεκαετίας του 1990 και την αβεβαιότητα της νέας χιλιετίας, αυτός ο τόμος αποτελεί μια συμβολή στην γενική ρώσικη ιστορία διαμέσου έξι αιώνων/From the formation of the Russian state in the 14th century to the political power struggles of the 1990s and the uncertainties of the new millennium, this volume offers an account of Russian history across six tumultuous centuries. 

Freeze, Gregory L., "The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History", in American Historical Review, vol. 91, no. 1, Feb. 1986, pp. 11 - 36

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The article makes a brief record of the social history of Russia in the 19th century/ Το άρθρο πραγματοποιεί μία σύντομη καταγραφή της κοινωνικής ιστορίας της Ρωσίας το 19ο αιώνα. 

Hajnal, Henry, The Danube: Its historical, political and economic importance, The Hague: M. Nijhoff, 1920

Αγγλικά  
Νίζνα  Γαλάτσι  Βραΐλα  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This article mentions the role of the Danube as an economic, political and social factor of Europe in the 19th century/ Το άρθρο αναφέρεται στο ρόλο του Δούναβη ως οικονομικός, πολιτικός και κοινωνικός παράγοντας της Ευρώπης το 19ο αιώνα. 

Hamm, Michael F., “The modern Russian city. A historiographical analysis”, Journal of urban history, Vol. 4, No. 1, (November 1977), pp. 39-75

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The article discusses the historiographical analysis of Russian cities on the verge of the 20th century/ Το άρθρο αναφέρεται στην ιστοριογραφική ανάλυση των ρωσικών πόλεων στο μεταίχμιο του 20ου αιώνα. 

Hammack, David C., Power and society: Greater New York at the turn of the century, New York: Russell Sage Foundation, 1982

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Focusing on the period when New York City was transformed from a nineteenth-century mercantile center to a modern metropolis, this volume offers an entirely new view of the history of power and public policy in the nation's largest urban community.

Opening with a fresh and original interpretation of the metropolitan region's economic and social history between 1890 and 1910, it goes on to show how various population groups used their economic, social, cultural, and political resources to shape the decisions that created the modern city. As New York grew in size and complexity, its economic and social interests were forced to compete and form alliances. Building on this account of this interplay among numerous elites, it concludes with a new interpretation of the history of power in New York and other American cities between 1890 and 1950.

 

Harlaftis, Gelina - Pǎun, Radu (eds), Greeks in Romania, 19th century, Athens: Historical Archive of Alpha Bank, 2013

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών