ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 10

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Андреевский, Э., О чуме постигшей Одессу в 1837 году. Исторический взгляд на ход заразы и медицинские над нею наблюдения, Одесса: Городская типография, 1838

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Книга о чуме постигшей Одессу в 1837 году. Исторический взгляд на ход заразы и медицинские над нею наблюдения.

Белоусова Л.Г.,. Мартыненко А.В, Паниван А.М., Греки Одессы VI  (1907-1920): Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви, т. XXVII из серии Труды Государственного архива Одесской области, Одесса: (s.n.), 2009

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о греках живших в Одессе в 1907-1920 годах

Де-Рибасомъ, Л.М, Изъ Прошлаго Одессы: сборникъ статей, Одесса: Тип. Л. Кирхнер, 1894

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Сборник «Из прошлого Одессы» был приурочен к столетнему юбилею города и составлен Людвигом Михайловичем Дерибасом – внучатым племянником основателя Одессы Осипа Михайловича Дерибаса. Издание представляет собой сборник рассказов старожилов города Одессы, который содержит воспоминания о самом городе, его истории и жителях. 

Дорошевичъ, В. М., Одесса, одесситы и одесситки, Одесса: Изданіе Ю. Сандомирскаго, 1895/6

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  

Женский альманах, иллюстрированный научно-литературный сборник по вопросам женской жизни, Одесса: тип. Исакович и Бейленсон, 1901

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  

Историческая записка о женском Одесском с девичьим училищем, монастыре, читанная при собрании посетителей обители в день торжественнаго ея открытия: 9-го мая 1844 года, Одесса: В Городской типографии, 1844

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  

Константинова, Виктория, Урбанизация: южноукраинское измерение (1861 - 1904 годы). — Запорожье: АА Тандем, 2010.

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В монографии изложено авторское видение и решение поставленной научной проблемы – урбанизации на территории Южной Украины второй половины ХІХ – начала ХХ в. Урбанизация рассматривается как процесс городского развития, рост роли городов и распространения городского образа жизни. Опубликован эмпирический материал, теоретические интерпретации, обобщения и положения могут быть полезными всем тем, кто интересуется исторической урбанистикой, прошлым Российской империи, Украины и южного региона.

 

Краев, С.М., Hовороссийский телегpаф и его сподвижники (Матеpиалы для хаpактеpистики пpовинциальных газет), Одесса: Тип. Л. Hитче, 1881

Ρωσικά  
Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Новороссийский Телеграф— ежедневная газета, первый частный орган в Одессе

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. Одесский Листок, 1898

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. штаба Одес. воен. округа, 1895

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών