ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 4

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Beattie, William, The Danube, its history, scenery and topography, London: G. Virtue, 1842, pt. 1-4

Αγγλικά  
Νίζνα  Γαλάτσι  Βραΐλα  
Στατιστικές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  Αρχιτεκτονική Μορφή  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book contains paintings and engravings of the Paradanubian cities during the 18th and 19th century and also, historical and geographical references/ Το βιβλίο περιέχει πίνακες και χαρακτικά των Παραδουνάβιων πόλεων κατά το 18ο και 19ο αιώνα καθώς επίσης και ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία. 

Figes, Orlando, Ο χορός της Νατάσας. Μια πολιτιστική ιστορία της Ρωσίας. Από τον Μεγάλο Πέτρο στον Τολστόϊ, τ. Ι, Ηλέκτρα, Αθήνα 2006

Ελληνικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  Αρχιτεκτονική Μορφή  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, και καλύπτει έναν τεράστιο αριθμό πηγών. Ως εκ τούτου, οι αναφορές σε πρόσωπα, τόπους, έργα, ιστορικές περιόδους, καλλιτεχνικά, πολιτικά και θρησκευτικά κινήματα είναι αμέτρητες. 
Σκοπό έχει να φωτίσει την "αθέατη πλευρά" της παγκόσμιας Ιστορίας, πίσω από την "επίσημη"¨εικόνα των πολιτικών και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων, την τέχνη, τις καθημερινές συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα, όλα εκείνα τα "μικρά", που χτίζουν την πραγματικότητα.

Ozveren, Eyup, “Shipbuilding, 1590-1790” in Review (Fernand Braudel Center), vol. 23, no.1, Commodity Chains in the World-Economy, 1590–1790, 2000, pp. 15-86

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  Αρχιτεκτονική Μορφή  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This work surveys shipbuilding by way of a commodity-chain approach. During the two centuries prior to the so-called "Industrial Revolution" shipbuilding was already characterized by many of the distinguishing attributes of an industrial activity, such as labor organization and technology, as far as manufacturing within the shipyards was concerned. Shifts in major sites of shipyards are traced giving a picture in which the Mediterranean world yields its primacy to the Atlantic seaboard, more specifically to the United Provinces first, and then to England, and finally to the North American colonies. Because of the commodity-chain approach adopted, the article deals not only with the activities concentrated within the shipyards, but also the processing and procurement of naval supplies such as timber and masts, flax used for sailcloth, hemp used for ropes, pitch and tar used for protection, and iron used for anchors and nails. Shifts in loci of production of these supplies, changes in their technologies of production, and organization of provisioning are depicted at length. The article demonstrates that the specific dates chosen for inquiry help delineate important periodic transformations within each part of the process as well as for the entirety of the commodity chain.

Пилявский, Валентин, Зодчие Одессы. Историко-архитектурные очерки, Optimum, Одесса 2010.

Ρωσικά  
Οδησσός  
Αρχιτεκτονική Μορφή  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Историко-архитектурный сборник содержит биографические очерки о зодчих Одессы, которые внесли свой профессиональный вклад в развитие архитектуры города. Особое внимание уделено проблеме сохранения памятников архитектуры Одессы.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών