Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 43

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Admiralty hydrogr, The Black sea pilot, 3rd ed., London: J. D. Potter, 1884

Αγγλικά  
Χερσώνα  Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σινώπη  Σεβαστούπολη  Σαμσούντα  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπουργκάς  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κωνστάντζα  Κερτς  Κερασσούντα  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  Βραΐλα  Βατούμ  Βάρνα  
Ναυτιλία  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This book is a navigation pilot addressed to seafarers/ Το βιβλίο πιλότος ναυσιπλοΐας παρέχει οδηγίες ναυσιπλοΐας και απευθύνεται στους ναυτικούς. 

Admiralty hydrogr, The Black sea pilot, 3rd ed., London: J. D. Potter, 1890

Αγγλικά  
Χερσώνα  Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σινώπη  Σεβαστούπολη  Σαμσούντα  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπουργκάς  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κωνστάντζα  Κερτς  Κερασσούντα  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  Βραΐλα  Βατούμ  Βάρνα  
Ναυτιλία  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This book is a navigation pilot addressed to seafarers/ Το βιβλίο πιλότος ναυσιπλοΐας παρέχει οδηγίες ναυσιπλοΐας και απευθύνεται στους ναυτικούς.  

Broomhall, G. J. S. - Hubback, John H., Corn trade memories, recent and remote, Northern Publishing Co. Ltd, Liverpool 1930

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διοίκηση  

Daly, John Charles, The Russian Black Sea Fleet and the 'Eastern Question', 1827-1841, University of London, School of Slavonic and East European Studies, London 1896

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This work utilizes many primary and secondary sources to examine the Russian use of the Black Sea fleet during 1827-1841. Topics covered include Navarino, the subsequent Russo-Turkish war, the Hunkar-Iskelessi treaty and Russia's growing regional commitment. The book concludes with the second Turko-Egyptian crisis and the 1841 straits convention. 

Falkus, Malcolm E., "Russia and the International Wheat Trade, 1881-1914", in Economica , vol. 33, no. 132, November 1966, pp. 416-429

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This article examines the course of Russia's wheat exports and suggests that the slower growth during the 1880s and 1890s markes a turning point when, under the impact of foreign competition and changes in demand for particular qualities of wheat, a new pattern of trade emerged. 

Great Britain, Sailing directions for the Dardanelles, Sea of Marmara, Bosporus, and Black Sea, London: Hydrographic Dept., 1882, 1883, 1897

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book-pilot referred to the trade and navigation of the coasts of the Black Sea (three vol.)/ Το βιβλίο-πιλότος αναφέρεται στο εμπόριο και τη ναυσιπλοία των ακτών της Μαύρης θάλασσας (τρεις τόμοι) 

Harlaftis, Gelina - Beneki, Helen - Haritatos, Manos, Ploto, Greek shipowners from the late 18th century to the eve of WWII, Athens: ELIA/Niarchos Foundation, 2003 

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Chatziioannou, Maria Christina (eds), Following the nereids. Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, 2006

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Kardasis, Vasilis, "International bulk trade and shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea" in Jeffrey Williamson and Sevket Pamuk, The Mediterranean Response to Globalization, New York: Routledge, 2000

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina - Laiou, Sophia, "Ottoman State Policy in Mediterranean Trade and Shipping, c.1780-c.1820: The Rise of the Greek-Owned Ottoman Merchant Fleet" in Mark Mazower (ed.), Networks of Power in Modern Greece, pp. 1-44, London: Hurst, 2008

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Papakonstantinou, Katerina (eds), Η ναυτιλία των Ελλήνων, 1700-1821 [Greek Shipping, 1700-1821. The Heyday before the Greek Revolution], Athens: Kedros Publications, 2013

Ελληνικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina - Starkey, David (eds.), "Global markets: The internationalization of sea transport industries since 1850s", Research in Maritime History, no.12, International Maritime Economic History Association, 1998

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, - Vlassopoulos, Nikos, Pontoporeia, Historical registry book of Greek cargo sailing ships and steamships, 1830-1939, Athens: ELIA/Niarchos Foundation, 2002 

Ελληνικά  
Στατιστικές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, "Greek shipowners and State Intervention in the 1940s: A formal justification for the Resort to Flags-of-Convenience?", International Journal of Maritime History,vol. Ι, no. 2, December 1989, pp. 37-63

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διοίκηση  

Harlaftis, Gelina, "The commercial and maritime network of the Diaspora Greeks and the development of Greek Shipping in the 19th century: 1830-1860" Mnemon, vol. 15, 1993

Ελληνικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, Α history of Greek-Owned shipping. The making of an international Tramp Fleet, 1830 to the present day, London: Routledge, 1996

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, "Τhe Maritime Historiography of Greece since 1975" in Frank Broeze (ed.), Maritime History at the Crossroads, Research in Maritime History, no. 9, International Maritime Economic History Association, 1995

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harlaftis, Gelina, “Maritime Transport Systems in Southeastern Mediterranean”, in Edhem Eldem and Socrates Petmezas (eds), The Economic Development of Southeastern Europe in the 19th century, pp. 397-446, Athens: Historical Archives of Alpha Bank, 2011

Αγγλικά  
Ναυτιλία  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  

Harlaftis, Gelina, “Shipping” in Kostas Kostis and Socrates Petmezas (eds), The development of the Greek economy in the 19th century, Athens: Alexandria, 2006

Αγγλικά  
Ναυτιλία  

Harvey, M. L., The Development of Russian Commerce on the Black Sea and Its Significance, London, 1931

Αγγλικά  
Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This is a valuable unpublished ph.D thesis which analyzes in great detail the development of Black sea grain trade in the 19th century based on official statistical series of the Russian Empire. The port cities, their foundation and evolution over time forms the basis of the analysis of the rise of the Black sea region in the international grain trade and the role of this process to the economic development. The development of the Black sea region is linked to the expansion of the productive hinterland, the expansion of sea and land transportation networks and the diffusion of the technology of steam. /Η διδακτορική διατριβή αναφερει την ανάπτυξη του ρωσικού εμπορίου στη Μαύρη θάλασσα και τις επιπτώσεις του στην οικονομία της εποχής.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών