ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 88

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

King, Charles, The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus, Oxford University Press, New York 2008

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The Caucasus Mountains rise at the intersection of Europe, Russia, and the Middle East. A land of astonishing natural beauty and a dizzying array of ancient cultures, the Caucasus for most of the twentieth century lay inside the Soviet Union, before movements of national liberation created newly independent countries and sparked wars in Chechnya, Georgia, and Azerbaijan. The present volume recounts how tsars, highlanders, revolutionaries, and adventurers contributed to the fascinating history of this borderland, from the origins of modern disputes to debates over oil from the Caspian Sea and its impact on world markets.

Koch, Karl H. E., Die Krim und Odessa; reise-erinnerungen aud dem tagebuche, Leipzing: G. Senf, 1865

Γερμανικά  
Οδησσός  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The diary records the impressions of travellers to the cities of Crimea and Odessa/ Το ημερολόγιο καταγράφει τις εντυπώσεις περιηγητών για τις πόλεις της Κριμαίας και της Οδησσού. 

Koch, Karl H. E., Reise durch Russland nach dem kaukasischen isthmus in den jahren 1836, 1837, und 1838, vol. I-II, Stuttgart: Cotta, 1842-43

Γερμανικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book describes the travel to the Caucasian coasts through southern Russia/ Το βιβλίο περιγράφει τα ταξίδια των περιηγητών προς τις καυκάσιες ακτές μέσω οδών της νότιας Ρωσίας. 

Koch, Karl H. E., The Crimea and Odessa: journal of a tour, with an account of the climate and vegetation, London: J. Murray, 1855

Αγγλικά  
Οδησσός  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book refers to a traveller's view of Odessa and Crimea/ Το βιβλίο αναφέρεται σε μία περιηγητική άποψη της Οδησσού και της Κριμαίας.

Lees, Andrew - Lees-Hollen, Lynn, Cities and the making of modern Europe, 1750–1914, Cambridge University Press, Cambridge 2007

Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This book is a major survey of urbanization and the making of modern Europe from the mid-eighteenth century to the First World War. During these years Europe experienced startling rates of urbanization, with the populations of numerous cities growing by 1000 percent or more. This book explores the causes, course and consequences of this urban explosion. The authors link urban growth to industrialization, migration, and the growth of colonial empires. They show how the social, political, and intellectual challenges cities posed were met by urban reformers; how cities enriched cultural life; and how European cities influenced and were influenced by colonial cities. 

Maxwell, Donald, A cruise across Europe; notes on a freshwater voyage from Holland to the Black Sea, London: J. Lane, 1907

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

An illustrated tour the the Netherlands in the Black Sea/ Εικονογραφημένη περιήγηση από την Ολλανδία στη Μαύρη θάλασσα. 

Miller, Michael B., Europe and the Maritime World: A Twentieth Century History, New York: Cambridge University Press, 2012

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The present volume offers a new framework for understanding globalization over the past century. Through a detailed analysis of ports, shipping, and trading companies whose networks spanned the world, this book shows how a European maritime infrastructure made modern production and consumer societies possible. The study argues that the combination of overseas connections and close ties to home ports contributed to globalization. It also explains how the ability to manage merchant shipping's complex logistics was central to the outcome of both world wars and chronicles transformations in hierarchies, culture, identities, and port city space, all of which produced a new and different maritime world by the end of the century.

Mollenkopf, John Hull, Power, culture, and place: essays on New York City, Russell Sage Foundation, New York 1988

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The essays in this volume explore economic growth and change and the social conflicts that accompanied them in the dynamic context of New York city. Other papers suggest how popular culture, public space, and street life served as sources of order amidst conflict and disorder. Essays on politics and pluralism offer further reflections on how social tensions are harnessed in the framework of political participation. By examining the intersection of economics, culture, and politics in a shared spatial context, these multidisciplinary essays not only illuminate the City's fascinating and complex development.

 

. Other papers suggest how popular culture, public space, and street life served as sources of order amidst conflict and disorder. Essays on politics and pluralism offer further reflections on how social tensions are harnessed in the framework of political participation. By examining the intersection of economics, culture, and politics in a shared spatial context, these multidisciplinary essays not only illuminate the City's fascinating and complex development, but also highlight the significance of a sense of "place" for social research.

 

Focusing on three historical transformations—the mercantile, industrial, and postindustrial—several contributors

Oliphant, Laurence, The Russian shores of the Black Sea in the autumn of 1852 with a voyage down the Volga, and a tour through the country of the Don Cossacks, William Blackwood and Sons, London 1854

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This book is a narrative of the journey Oliver Oliphant, author of travel diaries and novels, traveller, correspondent for The Times during the Franco-Prussian War (1870-1) and Secretary to British Diplomat Lord Elgin, made to Russia as a young man, with his friend Oswald Smith. From the splendour of mid-nineteenth-century St Petersburg, to the annexation of the Crimea, and the international consequences of Russian foreign policy for Europe, this illustrated book is also full of witty anecdotes and captivating descriptions. 

Ozveren, Eyup, “Shipbuilding, 1590-1790” in Review (Fernand Braudel Center), vol. 23, no.1, Commodity Chains in the World-Economy, 1590–1790, 2000, pp. 15-86

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  Αρχιτεκτονική Μορφή  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This work surveys shipbuilding by way of a commodity-chain approach. During the two centuries prior to the so-called "Industrial Revolution" shipbuilding was already characterized by many of the distinguishing attributes of an industrial activity, such as labor organization and technology, as far as manufacturing within the shipyards was concerned. Shifts in major sites of shipyards are traced giving a picture in which the Mediterranean world yields its primacy to the Atlantic seaboard, more specifically to the United Provinces first, and then to England, and finally to the North American colonies. Because of the commodity-chain approach adopted, the article deals not only with the activities concentrated within the shipyards, but also the processing and procurement of naval supplies such as timber and masts, flax used for sailcloth, hemp used for ropes, pitch and tar used for protection, and iron used for anchors and nails. Shifts in loci of production of these supplies, changes in their technologies of production, and organization of provisioning are depicted at length. The article demonstrates that the specific dates chosen for inquiry help delineate important periodic transformations within each part of the process as well as for the entirety of the commodity chain.

Przygrodzki, Robert, Russians in Warsaw: Imperialism and National Identity, 1863-1915, Northern Illinois University, 2007

Αγγλικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The present volume examines the links between the Russian imperial project in Poland and Russian national identities. By studying the development of Russian national identity in the context of the Russo-Polish conflict, the book defines its contours in an important Russian borderland. Through the use of archival documents, memoirs, the local Russian press, and the annual reports of Varsovian Russian organizationsfrom Warsaw's repositories, it is demonstrating that the local Russian leadership was anxious about the preservation of Russianness within their community.

Reichman, Henry, "The Rostov General Strike of 1902." in Russian History, vol. 9, pt. I, 1982, pp. 67-85.

Αγγλικά  
Ροστόβ-στον-Ντον  
Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This paper deals with the general strike of 1902 in Rostov as one of the chain of events which led to the rise of a proletarian revolutionary movement. In particular it was the first instance in Russian history where a labor movement was combined with the organized educated classes for political change. 

Reuilly, Jean, baron de, Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l'année 1803; suivi d'un mémoire sur le commerce de cette mer, et de notes sur les principaux ports commerçans.... Paris: Bossange, Masson et Besson, 1806

Γαλλικά  
Χερσώνα  Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σινώπη  Σεβαστούπολη  Σαμσούντα  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπουργκάς  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κωνστάντζα  Κερτς  Κερασσούντα  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  Βραΐλα  Βατούμ  Βάρνα  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book lists the records of trips of a baron in  Crimea and the Black Sea in 1803 together with information on trade and the economy/ Το βιβλίο αναφέρει τις καταγραφές των ταξιδιών ενός βαρόνου στην Κριμαία και στη Μαύρη θάλασσα το 1803 μαζί με πληροφορίες για το εμπόριο και την οικονομία.

Saint-Joseph, Anthoine De - Ignace, Antoine, Essai historique sur le commerce et la navigation de la Mer-Noire: ou Voyages et entreprises pour etablir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de la Mer-Noire et ceux de la Mediterranee, Paris: H. Agasse, 1805

Γαλλικά  
Χερσώνα  Τραπεζούντα  Ταϊγάνιο  Σινώπη  Σεβαστούπολη  Σαμσούντα  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπουργκάς  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κωνσταντινούπολη  Κωνστάντζα  Κερτς  Κερασσούντα  Θεοδοσία  Ευπατόρια  Γαλάτσι  Βραΐλα  Βατούμ  Βάρνα  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book contains essays on trade and shipping in the Black Sea/ Το βιβλίο περιέχει δοκίμια για το εμπόριο και τη ναυτιλία στη Μαύρη θάλασσα.

Shaw, Denis J.B., "Urbanism and economic development in pre industrial context: the case of southern Russia", Journal of history Geographic, vol. 3, No. 2 (1977), pp. 107-122

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Russia's southern frontier in the seventeenth century was continuously menaced by the nomadic Tatars who inhabited the open steppe grasslands. In this situation the Russian government attempted to harness all the frontier's sources to the cause of defence by founding a series of military towns which could control and direct the process of settlement. Government control, however, did not extend to the widespread illegal migration and settlement of runaway serfs. In a later period, as the Tatar threat subsided and colonization continued, the importance of most of the towns diminished and a system of secondary central places arose as trade expanded. But the oldest towns retained their importance in this changing social and economic situation, becoming higher-order central places for long-distance trade and, increasingly, centres for agricultural processing.
Urbanism and economic development in a pre-industrial context: the case of southern Russia

Skinner, Frederick W., City planning in Russia: The development of Odessa, 1789-1892, (s.l): Princeton University, Ph.D., 1973, c. 1974

Αγγλικά  
Οδησσός  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The desertation examines the urban development of the city of Odessa in the period 1789-1892/ Η διατριβή αφορά την αστική ανάπτυξη της πόλης της Οδησσού κατά την περίοδο 1789-1892.

Spenser, Edmund, Travels in Circassia, Krim-Tartary, and C: Including a steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea, London: Henry Colburn, 1839, vol. I-II

Αγγλικά  
Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The article refers to crew reports of a steamboat in the Mediterranean and Black Sea/ Το άρθρο αναφέρεται σε αναφορές του πληρώματος ενός ατμόπλοιου σε Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα. 

Starns, Karl E. Μ., The Russian Railways and Imperial Intersections in the Russian Empire, University of Washington, 2012

Αγγλικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

This study will focus on the confluence of Russian railroad development and its role in Russia‟s imperial intersections. It will analyze the construction of Russian railways as a locus point of imperial intersections between France and the Russian Empire and illustrate the profundity they can have. The Russian railways serve as a locus point for Russian industrialization, finance, international relations, military preparedness, top level government decision making with French military planning, security, financial interests, and international prestige. This case study is an attempt to illustrate the extent to which international relations between empires and their domestic policies were interconnected by the last half of the nineteenth century up until the outbreak of the First World War.

Stevens, Robert, An account of Odessa, New Port: William Simson, 1819

Αγγλικά  
Οδησσός  
Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The book refers to the city of Odessa/ Το βιβλίο αναφέρεται στην πόλη της Οδησσού. 

Storch, Heinrich Friedrich von, Tableau historique et statistique de l'empire de Russie à la fin du dix-huitième siècle, vol. I-II, Basle: J. Decker, 1801

Αγγλικά  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

The report refers to the description of the city of St. Petersburg/ Η έκθεση αναφέρεται στην περιγραφή της πόλης της Αγίας Πετρούπολης. 

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών